Γειά σου, Κόσμε!

Η πρώτη Ανοικτή Συνέλευση του Ράδιξ Χάκλαμπ θα πραγματοποιηθεί στο 2ο όροφο, Κατάληψη New Babylon, ΤΖΑΒΕΛΛΑ 25, Αθήνα, Ελλάδα στις 11.12.2018 19:00.

Το Ράδιξ Χάκλαμπ είναι μια αντιεμπορευματική αυτόνομη συλλογικότητα, μέρος ενός παγκόσμιου κινήματος χάκερ και δημιουργών που φτιάχνουν έναν ριζοσπαστικό φυσικό χώρο, διαχειριζόμενο από την κοινότητα, για τη συνάντηση ανθρώπων με σκοπό τη μάθηση, τον διαμοιρασμό, την οργάνωση, και τη δημιουργία.

Στο Ράδιξ, παίρνουμε αποφάσεις με την εν επιγνώσει συναίνεση των συμμετεχόντων, που μοιράζονται όλ@ την ευθύνη του να διαχειρίζονται τον χώρο και να τον διατηρούν ασφαλή ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε επικίνδυν@ όλ@ μαζί! Γι’ αυτό τον σκοπό, θα συμφωνήσουμε σε όσο λιγότερους κανόνες και όρια μπορούμε, αλλά όχι λιγότερα απ’ όσα βλέπουμε ότι χρειάζονται. Υποστηρίζουμε τη διαφορετικότητα και την ενσωμάτωση, τον φεμινισμό, την αλληλεγγύη, και τον σεβασμό. Είμαστε κατά της άσκησης εξουσίας, της ιεραρχίας, της εκμετάλλευσης και του κέρδους. Δεν ανεχόμαστε τη μη ανεκτικότητα.

Το Ράδιξ θα ανοίξει ως χώρος χωρίς κάπνισμα, και ο σκοπός του δεν είναι να λειτουργεί ως προσωπικό ή εμπορικό γραφείο. Υποστηρίζουμε την κουλτούρα του ελεύθερου / ανοιχτού λογισμικού, την ομότιμη παραγωγή, τη συνεργασία, το copyleft, το do-it-yourself & do-it-together, και την ελεύθερη πρόσβαση, με ποικιλόμορφα ενδιαφέροντα που συμπεριλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται σε) το χάκινγκ λογισμικού και υλικού, την επισκευή και την ανωκύκλωση, τα ελεύθερα δημόσια δίκτυα, την ασφάλεια, την παραγωγή γραφικών/ήχου/βίντεο, την υποδομή των κοινών, την ανοιχτή έκδοση και βιβλιοδεσία, την τεχνητή νοημοσύνη, και την τέχνη.

Το Ράδιξ δεν μπορεί να υπάρξει παρά χάρη σε άτομα που συμμετέχουν με τη δέσμευση να συνεισφέρουν σε ουσιαστικό διάλογο, διαμοιρασμό γνώσης και δεξιοτήτων, κοινά πρότζεκτ, και πρόσβαση στα απαραίτητα εργαλεία και πόρους. Ως πρότζεκτ που βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, την ταυτότητα του Ράδιξ θα την καθορίζουν τα άτομα που συμμετέχουν – όποι@ μοιράζεται αντίστοιχες αξίες είναι ευπρόσδεκτ@ και τ@ καλούμε να συμμετάσχει και να φτιάξει μαζί μας μια ριζοσπαστική αλλαγή στον τρόπο που λειτουργεί η κοινωνία μας.

First Radix Hacklab Open Assembly Poster