Κώδικας Δεοντολογίας

Καλώς ήρθες στο Ράδιξ: μια αντιεμπορευματική αυτόνομη συλλογικότητα χάκερς και δημιουργών. Το Ράδιξ χάκλαμπ είναι ένα ριζοσπαστικό, διαχειριζόμενο από την κοινότητα, για τη συνάντηση ανθρώπων με σκοπό τη μάθηση, τον διαμοιρασμό, την οργάνωση, και τη δημιουργία, και μπορούμε να το κάνουμε αυτό σεβόμενα διαφορετικές απόψεις, δεξιότητες και ενδιαφέροντα.

Ζητάμε από όλ@ς να φερόμαστε εξαιρετικά προς όλ@, και να προσπαθούμε ενεργά να κάνουμε την κοινότητα μας ανοιχτή σε άτομα από κάθε υπόβαθρο. Γι αυτό το λόγο έχουμε Κώδικα Δεοντολογίας, με όσο το δυνατόν λιγότερους κανόνες, αλλά με όσους περισσότερους είναι απαραίτητοι.

Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να αισθάνονται άνετα να συνεργάζονται και να εκφράζονται στους χώρους του Ράδιξ χωρίς να φοβούνται καμία μορφή επίθεσης, αντιποίνων ή παρενόχλησης. Κάνοντας τον χώρο μας ασφαλή, μπορούμε να γίνουμε επικίνδυν@ όλ@ μαζί.

Είμαστε μη ανεκτικ@ στη μη ανεκτικότητα, στην εκμετάλλευση και την κυριαρχία, τα οποία περιλαμβάνουν:

 • Επιθετικά σχόλια σχετικά με το φύλο, την ταυτότητα και έκφραση φύλου (πχ. συνειδητή λάθος απεύθυνση φύλου), τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την αναπηρία, τις πνευματικές ασθένειες, την νευρο(α)τυπικότητα, την εξωτερική εμφάνιση, τη σωματική διάπλαση, την καταγωγή, τη θρησκεία και τις προσωπικές επιλογές και πρακτικές (πχ. φαγητό, υγεία, ανατροφή, ναρκωτικά, εργασία).
 • Κατάχρηση σχέσεων εξουσίας (πχ. ιεραρχίας δασκάλ@-μαθητ@, προνομίων (λευκού χρώματος, κοινωνικο-οικονομικού/ταξικού, φύλου, ετεροσεξουαλικότητας), γνώσης, δεξιοτήτων επικοινωνίας, πνευματικών ή φυσικών ικανοτήτων, παλαιότητας, κλπ).
 • Συνεχόμενη διαταραχή συζητήσεων (πχ. συνεχής επιθετική συμπεριφορά).
 • Απαίτηση να καθαρίζουν οι υπόλοιπ@ για σένα.
 • Κάπνισμα κατά τη διάρκεια συναντήσεων. Πρέπει να γίνονται διαλείμματα κατά τη διάρκεια των συναντήσεων για κάπνισμα εκτός του χώρου. Εκτός των συναντήσεων, πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση πριν το κάπνισμα.
 • Άσκηση, προώθηση ή δικαιολόγηση ιεραρχίας και εκμετάλλευσης (πχ. εκμετάλλευση του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης εργασίας για κέρδος, ιεραρχικές διαδικασίας λήψης αποφάσεων όπως η ανάγκη για αφεντικά και εκπροσώπους).
 • Βία, συμπεριλαμβανομένων απειλών και υποκίνησης βίας προς συμμετέχοντες.
 • Συνειδητός εκφοβισμός.
 • Καταδίωξη.
 • Μη-συναινετική φωτογράφηση ή καταγραφή, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης online δραστηριότητας.
 • Μη-ευπρόσδεκτη σεξουαλική επαφή ή προσοχή.
 • Συνεχιζόμενη προσωπική επικοινωνία μετά από αίτημα για διακοπή.
 • Κακόβουλη δυσφήμηση ή συνειδητό “outing” οποιασδήποτε πτυχής της ταυτότητας ενός ανθρώπου χωρίς συναίνεση, εκτός αν είναι απαραίτητο για την προστασία άλλων ανθρώπων ή ευάλωτων ανθρώπων από συνειδητές καταχρηστικές συμπεριφορές.
 • Δημοσίευση μη-παρενοχλητικών ιδιωτικών ή εσωτερικών επικοινωνιών, ή προσωπικών πληροφοριών.

Συμμετέχοντες που τους ζητείται να σταματήσουν κάποια απ’ τις παραπάνω συμπεριφορές πρέπει να το κάνουν άμεσα. Σε αντίθετη περίπτωση, η συνέλευση του Ράδιξ μπορεί να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, μέχρι ακόμα και τον αποκλεισμό απ’ τον χώρο του Ράδιξ και τη δημόσια ενημέρωση γι αυτές τις συμπεριφορές.

Ράδιξ Κώδικας Δεοντολογίας, έκδοση 2.1